alles_wat_aandacht_krijgt_groeit.jpg

Onderwijsinnovatie, geen verzegelde lippen meer

Redactie Dolf van den Berg 2009 

Inleiding. Tegenspraak is de brandstof van het denken, de ander mag er zijn:

Hfs1. Innovatie naar ëmenselijke ë maat (Dolf vd Berg)

Vernieuwingsprocessen houden verband met beheersing van de vernieu- wingsprocessen, ze zijn lineair, planbaarheid en beheersbaarheid zijn be- langrijke voorwaarden. Planbaarheid wordt vertaald in een tijdspad en or- ganisatielagen en beheersbaarheid door het formuleren van standaarden en einddoelen die door de inspectie gebruikt worden als criteria voor de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs. Ook wordt verondersteld dat het invoeren van landelijke toetsen en het ter beschikking stellen van resultaten mogelijkheden bieden om aan de kwaliteit van het onderwijs te werken. Het resultaat is een enorme hoeveelheid formulieren, lijsten, planningen e.d. die leiden tot een gevoel van onbehagen.

Lees meer...

Onderwijsinnovatie: omstreden besluiten, filosofische aspecten van het besturen.

Martin Terpstra 2002

Filosofie gaat over vragen en kwesties die iedereen aangaan en waar iedereen dagelijks of regelmatig mee te maken heeft. Vanuit filosofisch oogpunt worden aspecten onderscheiden aan het bestuurlijk handelen:

Lees meer...

Waarom feedback niet werkt

Charles S Jacobs 2010

Door stimuli/oefening ontstaan nieuwe neurale netwerken die ons denken verruimen. De ideeÎn worden gecreÎerd door elektrische ladingen en chemische reacties met andere netwerken. Waarden zijn verankerd in hogere netwerken die sturen ideeÎn aan op lagere netwerken. Als je geloofd in het idee van gelijkheid, dan zie je anderen als gelijken. Veranderingen aangestuurd door hogere netwerken zijn duurzamer. Cognitieve therapie is efficiÎnter dan medicijnen of technieken voor gedragsverandering. Dit idee druist in tegen de werkwijze van bedrijven, namelijk het werken met gedragsvoorschriften in plaats van bijvoorbeeld het belang van goede klantenservice duidelijk maken door het te verbinden met de waarden van de medewerker.

Lees meer...

Populaire uittreksels: