alles_wat_aandacht_krijgt_groeit.jpg

Innovatief Onderwijs ontwerpen Via leertaken naar complexe vaardigheden

Het 4C/ID model (het 4 componenten instructie ontwerpmodel, instructonional design).
Ontwikkelingen op het gebied van leren, behoeften van docenten, deel- nemers en het werkveld geven aan dat onderwijs betekenisvol aangebo- den dient te worden. Niet gefragmenteerd, maar uitgaande van complexe situaties. De leeromgeving moet gericht zijn op :

Lees meer...

Leren en veranderen

Sanneke Bolhuis 2009

Leren is het tot stand komen van betekenis, of een verandering in beteke- nis. De kern van leren is betekenisgeving. Leren is een proces waarin we de wereld om ons heen en onszelf betekenis toekennen. Dit komt tot stand door en in een sociaal-culturele wereld. Het komt tot uitdrukking en wordt gedeeld in handelen, gedrag en in de inrichting en vormgeving van de omgeving. Leren als proces heeft altijd verandering tot gevolg. Al het eerder geleerde vormt samen het referentiekader. Het biedt kaders waar vanuit nieuwe informatie wordt bekeken en opgenomen en waardoor je leervermogen en leercompetenties ontwikkeld hebt.

Lees meer...

Liefde voor leren. Over de diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties.

Manon Ruijters 2006

Hoe kan het zijn dat onderwijs en spontane ontwikkeling zo verschillend van aard zijn? Leren is namelijk een onderdeel van het leven, maar wij organiseren het vaak op een andere manier. Manon Ruijters heeft samen met Robert Jan Simons gezocht en gewerkt aan een taal voor leren. Zij noemden dit LoL: Language of Learning.

Lees meer...

Populaire uittreksels: