alles_wat_aandacht_krijgt_groeit.jpg

De 21 geboden van modern leiderschap

Harry R Starren Twan van de Kerkhof 2006

In de kenniseconomie is een organisatie het best vergelijkbaar met een levend organisme. Bij levende organismen ontstaat ordening spontaan. Leiders willen beheersing, maar levende organismen willen vrijheid om hun eigen orde te scheppen. Als organisaties organismen zijn, dan zijn de leiders de architecten van het genetisch materiaal. De kenniseconomie eist een andere manier van organiseren en de medewerkers verlangen anders behandeld te worden.

Lees meer...

De leerkracht als opvoeder

De Haagse hogeschool Maart 2010:

Stelling:

Scholen moeten zich niet met de opvoeding bezig houden, ze moeten ge- woon goed les geven: eens of oneens

  • -  60 % van de burgers is het hier mee eens.
  • -  16% van de professionals is het hier mee eens.

Vraag:

Denkt u dat pubers minder spijbelen en hogere cijfers halen als ze les krijgen in sociale en emotionele vaardigheden

  • -  66% van de burgers is het hier mee eens.
  • -  80% van de professionals is het hier mee eens.

 

Lees meer...

De Ultieme Kudde.

Mark Earls, 2010

We doen wat we doen vanwege andere mensen en wat zij lijken te doen. Wij hebben invloed op anderen, die met hun gedrag weer anderen beïn- vloeden en die hebben weer invloed op ons. Ons gedrag is grotendeels het gevolg van onze interactie met anderen, aangezien we een buitengewoon sociale soort zijn. We doen wat we doen vanwege de mensen om ons heen. Vorderingen in de cognitie- en gedragswetenschappen tonen aan hoe diep ons kudden instinct zit. Ook de nieuwe disciplines zoals neurolo- gie, econofysica, evolutionaire psychologie, evolutionaire antropologie en netwerkgeometrie tonen aan dat de mens is gebouwd als interactief en onderling afhankelijk kuddedier. Dit beeld van massagedrag is niet nieuw. Freud gaf al aan dat ongelukkig zijn samenhangt met het niet goed leren van regels van interactie op jonge leeftijd. Ook Alice Miller en Bowlby toonden dit effect aan. In de commercie en in het bijzonder het markton- derzoek zijn we alleen bezig met het individu. Overal in de moderne we- reld lijken we dezelfde boodschap te horen: Wij zijn allen individuen die hun eigen belang nastreven. Maar is dat wel zo? Is het voor een sociaal dier zoals wij zijn het beste om het eigenbelang na te streven of hebben we meer baat bij een vorm van samenwerken. Wordt de context waarin we leven steeds minder geschikt voor onze sociale behoeften?

Lees meer...

Populaire uittreksels: